Get Adobe Flash player

Pozývame Vás na ďalší ročník medzinárodného turnaja v ľadovom hokeji pre hráčov s ročníkom narodenia 1999 alebo mladších.

Buďte aj Vy súčasťou vytvárania novej hokejovej tradície v Bratislave, priamo na štadióne O. Nepelu, v dejisku majstrovstiev sveta 2011 IIHF World Championship.

Tento turnaj je organizovaný s podporou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dušana Čaploviča, pod patronátom Milana Ftáčnika, primátora mesta Bratislava a v úzkej spolupráci s HC SLOVAN Bratislava, jedným z najznámejších a najstarších hokejových klubov na Slovensku.


 
Tešíme sa na účasť Vášho tímu na turnaji!
KEDY: 8.4.-9.4.2014
Najťažší mládežnícky posezónny turnaj na SLOVENSKU!
 


Predbežná organizačná štruktúra turnaja:

Turnaj dvojdňový (8.4.- 9.4.2014) a zúčastní sa ho 5-6 mužstiev.


Zámer – mužstvá z hokejových krajín Fínska, Švédska, štátov bývalého ZSSR, ČR, SR, príp. Nemecka, Švajčiarska.


Turnaj s ambíciou etablovať sa podmienkami ako najťažší v Európe v danej kategórii – vynikajúci záver sezóny.


Maximálny počet hráčov na súpiske v každom tíme (20 + max 2x brankári) = 22


Vekové ohraničenie – hráči musia byť narodení v roku 1999 alebo mladší (žiadne výnimky nie sú povolené)


Hráči na súpiske sa nesmú meniť a musia sa preukázať platnými registračnými preukazmi (alebo iným dokladom s fotografiou a dátumom narodenia – napr. pasom)


Bude sa hrať podľa pravidiel IIHF pre žiakov danej vekovej kategórie, letmé striedanie


Bodovanie tímov: výhra=2 body, remíza=1 bod, prehra=0 bodov


Rozhodovať bude v nasledovnom poradí: body, vzájomný zápas, lepšie skóre, SN


Herné plochy a časy – zároveň na dvoch tréningových plochách, v čistom hracom čase 3x 15 minút

(prestávky medzi tretinami po 5 min. bez úpravy ľadu)

(úprava ľadu vždy pred každým zápasom, 5 min. warming up).


Herný systém:

 - každý s každým

Pre každý tím je tak garantovaných celkovo minimálne 4-5 top zápasov.

 


Hracie dni (pre každý tím):

prvý deň - minimálne 2 zápasy pre každý tím

druhý deň - minimálne 2 zápasy pre každý tím

 


Vyhradený čas na jeden zápas:

vrátane rolby, prestávok, rozkorčuľovania = max. 1hod. 45min.


Predpokladané ukončenie turnaja: druhý deň (9.4.2013) – najneskôr cca 17,00 (bude upresnené)


Medaily získajú hráči troch najlepších tímov (1.miesto, 2.miesto, 3.miesto)


Hráči ostatných tímov dostanú spomienkové predmety.


Ceny pre 3 najlepšie tímy – každý dostane 1ks pohár (zlatý, strieborný, bronzový)


Špeciálne ocenenia hráčov (poháre, kazety alebo podobne + spomienkové predmety):

- Najužitočnejší hráč každého zúčastneného tímu

- Najlepší útočník / strelec turnaja (cenu odovzdá hokejová osobnosť SR)

- Najlepší obranca turnaja

- Najlepší brankár turnaja


Ďalšie informácie: 

 

Personálny turnajový poplatok (jediný poplatok) za každého hráča/trénera/manažéra a pod. = XX,-EUR. Tento poplatok musí byť zaplatený zo strany zúčastnených tímov prevodom na bankový účet pred zahájením turnaja, podľa pokynov organizátora (presné pokyny budú zaslané všetkým prihláseným tímom po potvrdení ich prihlášky).

 

Aby sme sa vyhli akýmkoľvek nejasnostiam, radi by sme Vás informovali, že tento poplatok zahŕňa všetky náklady spojené s balíkom služieb (okrem prípadného transportu z letiska):

- Všetky štartovné poplatky sú zahrnuté (žiadny ďalší poplatok nebude žiadaný)

- Ubytovanie v hoteloch v blízkosti arény

  (5-10min. chôdzou bez potreby dopravy) – 2x noci od 7.4.2014,

  pobyt môže byť predĺžený podľa požiadaviek tímov

  (noci naviac budú riešené individuálne, nie sú súčasťou balíka)

- Kontinentálne raňajky v hoteli – 2x

- Obed a večera tímu priamo v priestoroch arény – 2x plná penzia

- Hokejové šatne (+ sušiarne) separátne pre každý zúčastnený tím,

  pridelené tímom od registrácie až po ukončenie turnaja

- Pitný režim priamo v šatniach pridelených tímom (prípadne aj vrátane ovocia)

- Personál pre asistenciu

- Zdravotná služba a bezpečnostná služba

- Záverečný ceremoniál a ceny pre hráčov najlepších tímov

- MVP & Best Players vyhodnotenie, špeciálne ceny pre ocenených

- Spomienkové predmety a suveníry pre všetkých hráčov

- Všetky ostatné náklady (ľady, rozhodcovia, boxy, iné organizačné zabezpečenie, ..)


Stravovanie prihlásených tímov – kompletné menu (obed, večera) bude riešené lístkovým systémom, v blízkosti ľadových plôch. Raňajky budú podávané v hoteloch.

Tieto služby sú už zahrnuté v rámci personálneho poplatku.

Personál turnaja zabezpečí kompletnú organizáciu.


Stravovanie rodičov alebo iných návštevníkov podľa objednávky – kompletné menu (obed, večera) – formou predplatených lístkov, bude zabezpečené personálom turnaja. Každý ďalší návštevník je vítaný, ostatné jedlá (NEOBJEDNANÉ VOPRED) však budú účtované za bežné komerčné ceny. 

Ceny a ďalšie detaily ohľadne objednávok stravovania rodičov a ďalších návštevníkov budú zaslané v následných turnajových materiáloch po potvrdení prihlášky tímu na turnaj.


Ubytovanie objednaných tímov a objednaných účastníkov – v preverených hoteloch s príjemným prostredím v najbližšej blízkosti štadióna za osobitne dojednané ceny, organizačný tím zabezpečí kompletné služby.

 

Tieto služby sú už zahrnuté v rámci personálneho poplatku.


Transport účastníkov (pokiaľ je potrebný, napr. letisko <> hotel a pod.)  – bude zabezpečený organizačným tímom individuálne podľa konkrétnych požiadaviek tímov. Ceny a iné detaily budú uvedené v ďalších materiáloch, ktoré obdržia prihlásené tímy.

 

Ceny týchto služieb nie sú zahrnuté v uvedených poplatkoch a sú považované za ďalšie voliteľné služby.

Organizačný tím zabezpečí ich realizáciu.


Hokejové šatne (kabíny) sú zabezpečené priamo v priestoroch arény, všetky tímy majú možnosť ponechať si v nich kompletný výstroj hráčov od registrácie až po ukončenie turnaja.

 

Pitný režim v kabínach, prípadne aj ovocie pre tímy sú zahrnuté v poplatkoch.


TÁTO POZVÁNKA je predbežným materiálom.


Všetky z oslovených tímov, ktorých zástupcovia prejavia záujem o účasť na turnaji, dostanú oficiálne propozície, organizačné pokyny, organizačné pravidlá, rozpis zápasov, aplikačný formulár (návratnú prihlášku vrátane súpisiek a iných údajov potrebných k bezproblémovej organizácii). Takisto bude oznámená internetová stránka, kde sa budú nachádzať potrebné informácie.


USPORIADATEĽ SI VYHRADZUJE právo pozmeniť niektorú z informácií uvedených v tejto pozvánke, predpokladáme však, že zmeny nenastanú a je našim záujmom veci prípadne meniť len k lepšiemu. Prebiehajú intenzívne rokovania ohľadne všetkých súvisiacich okolností a pod.

 

Za porozumenie a Váš záujem ďakujeme.


V prípade akýchkoľvek otázok alebo kvôli vyjasneniu detailov nás prosím neodkladne kontaktujte v pracovných hodinách:

Rastislav Hanula (v zastúpení HC Slovan Bratislava)

cez e-mail:    info@hockeymasters.eu

telefón:         +421 903 642 505

 

 

s hokejovým pozdravom

HockeyMasters 

organizačný tím

Language select