Get Adobe Flash player

Propozície turnaja, pravidlá


Všetky turnajové zápasy sa budú hrať podľa súčasne platných pravidiel IIHF pre danú kategóriu hráčov s uplatnením nasledovných úprav/výnimiek:

 


A. Turnaja sa môžu zúčastniť iba hráči narodení v roku 1999 alebo mladší. Žiadne výnimky nie sú povolené!


B. Iba dvadsaťdva (22) hráčov (vrátane 2 brankárov) môže byť prihlásených a hrať v jednom tíme pokiaľ nie je dohodnutá výnimka a autorizovaná organizátormi turnaja. Na každý tím sú povolení maximálne 4 kouči, manažéri alebo iní členovia realizačného tímu (pokiaľ nie je povolená výnimka).


C. Kompletné súpisky tímov (vytlačené) a registračné karty hráčov (alebo iné doklady s fotkou na preverenie veku a iniciál hráčov) musia byť odovzdané organizátorom najneskôr 45 minút pred prvým zápasom každého daného tímu. Žiadny hráč nemôže byť dopísaný na súpisku po prvom zápase svojho tímu. Všetci hráči musia byť prihlásení pred prvým zápasom svojho tímu a to aj v prípade, že budú hrať iba v jeden hrací deň (výnimky sú možné len v prípade zranenia hráča a po dohode s organizátorom).


D. Každý tím musí byť vo výstroji a pripravení nastúpiť na ľad najneskôr 5 MINÚT PRED OZNÁMENÝM ZAČIATKOM ZÁPASU (podľa rozpisu alebo upresnený organizátorom). V prípade, že tím nie je pripravený, môže byť pri porušení tohto pravidla uplatnená kontumačná prehra 0:5 v prospech súpera. Rozhodnutie je v kompetencii organizačného výboru.


E. Prvý tím podľa rozpisu je považovaný za DOMÁCI TÍM. Každý tím musí disponovať oboma sadami dresov (tmavými aj svetlými). Domáci tím hrá v bledých dresoch, tím hostí hrá v tmavších dresoch.


F. Prvý tím podľa rozpisu (domáci) bude na striedačke, ktorá je bližšie k otvoru pre vstup rolby.


G. Prvý zápas odohraný hráčom je pre neho záväzný v prípade, že je hráčom viacerých tímov (napr. ak jeden klub postaví dva tímy a pod.). Hráči nesmú hrať za žiadnych okolností za viaceré tímy na turnaji.  Nerešpektovanie môže znamenať, pri porušení tohto pravidla, že bude uplatnená kontumačná prehra 0:5 v prospech súpera. Rozhodnutie je v kompetencii organizačného výboru.


H. Všetky škody spôsobené hráčmi alebo divákmi sú výhradne v ich zodpovednosti a budú riešené na ich vlastné náklady. Organizátor ani aréna nezodpovedá za podobné prípady. Hokejky nesmú byť v aréne použité mimo ľadu, môžu byť využité výhradne na ľade počas zápasov a rozkorčuľovania. V prípade nerešpektovania týchto pravidiel môže byť daný hráč (hráči) vylúčení z ďalších zápasov na turnaji.


I. Iba hráči a kouči a členovia tímov, ktorí sú uvedení na súpiskách, majú prístup do šatní. Vstup divákom a iným návštevníkom je zakázaný. Po použití šatne pri jej odovzdaní musí zostať šatňa čistá a uprataná.


J. Z dôvodu maximálneho dôrazu na bezpečnosť šatní a s prihliadnutím na organizáciu ochrany zo strany HC Slovan a arény, každá strata alebo poškodenie hráčskych výstrojí a iného hráčskeho príslušenstva je výlučne v zodpovednosti individuálnych hráčov alebo ich realizačného tímu.


K. Všetky zápasy sa budú hrať na tri (3x) 15 minútové tretiny pri čistom (stopovanom) čase (maximum na jeden zápas je 1 a pol hodiny vrátane rozkorčuľovania + 15 minút na rolbu pred zápasom).

Prestávky medzi tretinami budú 5min.!


L. Každý tím odohrá v základnej skupine zápas proti všetkým ostatným tímom v danej skupine. Druhé kolo zápasov (po odohratí v základných skupinách) bude podľa formátu určeného v časti – Rozpis zápasov.


M. Dva (2) body za VÝHRU, jeden (1) za REMÍZU.


N. Po odohratí všetkých zápasov základnej skupiny bude na prvom mieste skupiny tím, ktorý získa najviac bodov.


O. Ďalšie umiestnenie tímov v skupinách bude podľa klesajúceho počtu bodov v poradí od najviac po najmenej. V prípade, že počet bodov nebude jasne určovať poradie tímov, budú uplatnené nasledovné pravidlá  “P” – “T” s prioritou podľa ich poradia.


P.  V prípade, že po odohratí zápasov majú tímy nerozhodný počet bodov, je ďalej rozhodujúci vzajomný zápas dvoch tímov a víťaz tohto zápasu získa preferenciu.


Q. Ak aj po aplikovaní pravidla „P“ je poradie nerozhodné, ďalej rozhoduje rozdiel gólov (skóre) – do úvahy sa berú VŠETKY odohraté zápasy v danej skupine.


R. Ak aj po aplikovaní pravidla „Q“ je poradie nerozhodné, lepším tímom bude tím, ktorý strelil väčší počet gólov.


S. Ak aj po aplikovaní pravidla „R“ je poradie nerozhodné,, tím s menším počtom trestných minút bude považovaný za lepší tím.


T. Ak aj po aplikovaní pravidla „S“ je poradie stále nerozhodné, rozhodnú samostatné nájazdy (3x každý tím a potom po jednom, až kým sa nerozhodne).


U. V prípade remízy v niektorom určujúcom zápase (určujúcom umiestnenie tímu na turnaji) budú pokračovať samostatné nájazdy (séria 3x pre každý tím a potom po jednom, až kým sa nerozhodne).

VÝNIMKA: V prípade remízy v zápase o 1./2. miesto bude nasledovať 5-minútové predĺženie „rýchla smrť“ (4 hráči proti 4 hráčom + brankári).

Ak aj po tomto predĺžení bude stále remíza, budú nasledovať samostatné nájazdy ako je uvedené vyššie, až kým sa nerozhodne.


V. Samostatný nájazd môže uskutočniť ktorýkoľvek hráč. V prípade nerozhodného výsledku, môže isť aj ten istý hráč viackrát bez obmedzenia.


X1. Nasledovné vylúčenia budú aplikované pri trestoch:

X2. Menší trest – 1 minúta (pokiaľ nebude dohodnuté inak s koučmi súťažiacich tímov pred prvým zápasom turnaja)

X3. Väčší trest – 5 minút

 


X4. Hráč trestaný za nešportové správanie bude vylúčený do konca zápasu. V prípade druhého trestu za nešportové správanie pre toho istého hráča bude tento hráč automaticky vylúčený z ďalšieho zápasu na turnaji.


X5. Hráč, ktorý bude vylúčený za faul s trestom do konca zápasu, bude automaticky vylúčený aj z ďalšieho zápasu svojho tímu. V prípade opakovania takéhoto priestupku toho istého hráča bude tento automaticky vylúčený až do konca turnaja.


Y. ORGANIZAČNÝ VÝBOR TURNAJA JE OPRÁVNENÝ PRIJAŤ ROZHODNUTIE V PRÍPADOCH, KTORÉ NIE SÚ POKRYTÉ TÝMITO PRAVIDLAMI.

Language select